Madde 1- Adı ve Merkezi Federasyonun Adı    : “KARADENİZ AV YABAN HAYATI AVCILIK FEDERASYONU “ Kısaltılmış adı “KAYHAF” dır. Federasyonun Merkezi        : Samsun’dadır. Madde