“Kotalı Avcılık Sistemi” Ayhak ile Bakanlık arasında toplantı süreci başladı

\r\n Sevgili Avcı Dostlar, "Kotalı Avcılık Sistemi" konusunda Bakanlık ile teknik bir toplantı süreci başlamıştır. Kotalı avcılık sistemi ile ilgili duruşumuz ve yaptığımız eylemler sonuç verdi ve ''teknik çalışma gurubu'' kurarak konunun enine boyuna masaya yatırılması teklifimiz, sonunda Bakanlık tarafından kabul gördü. 28.Ocak.2014 Salı günü Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av Yönetimi Daire Başkanı Cemal AKCAN, Şube Müdürleri, Mustafa KANTARLI, Sebati Nur AKBAŞ, Davut POLAT, Hakan AKDAĞ, Selim KARACA ile AYHAK Başkanı Kamil ÜÇBAŞ, EYHAF Başkanı Ersin DÜZYOL, Doğu Akdeniz Federayonundan Tufan DOKUCU, DKAYHF Genel Sekreteri Edva PİRSELİMOĞLU, GÜMAF Yönetim Kurulu Üyesi İlhan DEVECİ'den oluşan AYHAK – Avcılık Ve Yaban-Av Hayatı Koruma Konfederasyonu çalışma gurubu Ankara'da bir araya geldi.

\r\n \r\n

\r\n  

\r\n

\r\n İki gün süren teknik çalışma gurubu toplantısında, bir kez daha "Kotalı Avcılık Sisteminin" bu haliyle uygulanamayacağını vurgulama fırsatımız oldu. Müzakereler sonucu, Gelinen noktada, sürecin devam ettiği, değişikliklerin yapılması gereğinin kaçınılmaz olduğu oy birliği ile kararlaştırıldı. Bakanlık ile Avcı Kuruluşlarının birlikte hareket edebilmesi için önemli bir milat olan bu sürecin avcı camiası açısından hayırlı olmasını diliyorum. Haklı olduğumuza inandığımız bu mücadelemizde bize destek olan Federasyon başkanlarımıza, Dernek Başkanlarımıza ve Avcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
\r\n Sevgi ve Saygılarımla. KAMİL ÜÇBAŞ AYHAK Başkanı Teknik çalışma gurubu tutanağı ektedir.
\r\n
\r\n
\r\n TOPLANTI TUTANAĞI (28-29/01/2013)

\r\n

\r\n 1- Genel algı yerli avcının yabancı avcıdan farklı tutulduğu yönündedir. Bu algıyı giderici çalışma yapılmalıdır.
\r\n 2- Sistem dışında kalan belgesiz avcı kesiminin de sisteme dahil edilmesine yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınarak sisteme dahil edilmelidir.
\r\n 3- Avlanma izin kartı uygulamasında ülke geneli, il geneli uygulaması yerine tek avlanma izin kartına geçilmesi uygun olacaktır.
\r\n 4- Avlakların Yönetimi ve işlettirilmesi avcı kuruluşlarına verilmeli ve bu konudaki yasal süreç hızlandırılmalıdır.
\r\n 5- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda yer alan avlak statüleri ile ilgili hususlar yeniden ele alınmalı ve kanun değişikliğine gidilmelidir.
\r\n 6- Sulak alanlarda su kuşlarıyla ilgili avlak bazında türlerle ilgili kota uygulamasından vaz geçilerek avlağa avcı girişi kotası konulması uygun olacaktır. Diğer göçmen türlerden bıldırcın, üveyik, tahtalı ve çulluk ile ilgili de sulak alanlar da olduğu gibi kota uygulamasından vaz geçilerek sadece avlağa avcı girişi kotası konulmasına yönelik çalışma yapılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
\r\n 7- Devlet ve Genel Avlakların işletilmesiyle ilgili biyolojik çeşitlilik ve tabiatı kanun tasarısında yer alan avcı kuruluşlarıyla işbirliği maddesi ve harçların bir kereye mahsus alınmasıyla ilgili yasa değişikliği yapılmalıdır.
\r\n 8- Av ve yaban hayatının korumasına yönelik kırsal alanda yaşayan vatandaşlar ile av koruma kontrolünde yetkili olan birimlere yönelik eğitim, tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılması, bu çalışmaların Bölge müdürlükleri koordinasyonunda avcı kuruluşlarıyla birlikte yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
\r\n 9- Ülke genelinde özellikle yerli av hayvanları popülasyonunun arttırılması amacıyla, avcı kuruluşlarıyla birlikte rezerv sahalar oluşturulmalıdır.
\r\n 10- 2014-2015 av dönemi “yasadışı avcılıkla mücadele yılı” olarak kabul edilmeli ve gerekli çalışmalar avcı kuruluşları ile birlikte yapılmalıdır.
\r\n 11- Genel ve devlet avlaklarında bir gün içinde en fazla toplamda üç kanatlı bir memeli türün avına izin verilmesi için çalışma yapılmalıdır.
\r\n 12- Devlet ve genel avlaklarda kotalar belirlenirken avcı kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmalıdır.
\r\n 13- Av hayvanlarının hasat için gerekli minimum popülasyon yoğunluğu ve avlanma katsayıları yeniden değerlendirilmelidir.
\r\n 14- Avlaklara girecek günlük avcı sayısı sınırlaması, avlanacak türler ve avlağın özelliği dikkate alınarak yeniden hesaplanmalıdır.
\r\n 15- Avlak bazında yıl içerisinde avlakta avcı başına avlanma sayısı avcı üst kuruluşları tarafından araştırılarak Genel Müdürlüğümüze Rapor edilecektir.
\r\n 16- Avcıların gün içerisinde birden fazla avlağa girişi sağlanmalıdır.
\r\n 17- Toplantıya katılan avcı kuruluşlarını temsil eden üyeler, birçok ülkede olduğu gibi ayrı bir Genel Müdürlük olarak avcılığın temsilinin uygun olacağına yönelik görüşlerinin, toplantı tutanağında yer almasını talep etmişlerdir.
\r\n
\r\n İş bu 17 maddeden oluşan tutanakta yer alan görüşler değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. 29.01.2013
\r\n
\r\n Cemal AKCAN Daire Başkanı
\r\n Mustafa KANTARLI Şube Müdürü
\r\n Sebati Nur AKBAŞ Şube Müdürü
\r\n Davut POLAT Şube Müdürü
\r\n Hakan AKDAĞ Şube Müdürü
\r\n Selim KARACA Şube müdürü
\r\n Kamil ÜÇBAŞ AYHAK Başkanı
\r\n Tufan DOKUCU Doğu Akdeniz Federasyonu
\r\n Edva PİRSELİMOĞLU DKAYHF Genel Sekreteri
\r\n İlhan DEVECİ GÜMAF Yönetim Kurulu Üyesi
\r\n Ersin DÜZYOL EYHAF Başkanı

\r\n
\r\n

\r\n

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir