Federasyonumuzun İlk Genel Kurul Toplantısı duyurusu

\r\n kayhaf

\r\n

\r\n Federasyonumuzun İlk Genel Kurul Toplantısı

\r\n

\r\n BUGÜN saat 15:00 da Federasyon merkezimizde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına,yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda 30 / 04 / 2014 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılmasına temsilci kurulu üyelerine Federasyonumuzun İnternet sayfası üzerinden duyuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

\r\n \r\n

\r\n Gündem

\r\n

\r\n 1- Açılış Yoklama

\r\n

\r\n 2- Divan Teşkili ve Saygı Duruşu

\r\n

\r\n 3- Yeni Yönetim kurulu üyelerinin asil ve yedeklerinin seçimi

\r\n

\r\n 4- Yeni Denetleme ve Kurul üyelerinin asil ve yedeklerinin seçimi

\r\n

\r\n 5- Dilek ve temenniler

\r\n

\r\n 6- Kapanış

\r\n

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir