GENEL KURUL İLANI 2017/4 sayılı karar (03/04/2017) tarihli yönetim kurulumuz Mustafa Sezer başkanlığında toplanarak Federasyonumuzun olağan genel kurul toplantısı 18/ 04/2017 saat 19:00 da Federasyonumuza bağlı Çarşamba Safari Avcılık Atıcılık Derneği